Asiantuntija vastaa

Toipuminen sydänpysähdyksestä

Ylä- ja alapaineen ero

Jalkateräleikkaus ja hyytymistekijä APC

Mikä nostaa verenpainetta?

Biologinen aortanläppä

Eteiskammiovärinärytmihäiriö

Matala syke ja sydämen muljahtelut

Sydänlihassairausko?

Sydänsarkoidoosi ja kalkki?

Eteisvärinä ja asetyylisalisyylihappo