Pakkausmerkinnät

  • Ostoskärry

Pakkausmerkinnät ovat avain elintarvikkeen ravintosisältöön. Pakkausmerkintöjä tutkimalla kuluttaja saa tietoja, jotka auttavat valitsemaan omaan ruokavalioon sopivan tuotteen.

Sydänystävällisiä ruoka-aineita valitessa tärkeimmät ravintoarvomerkinnät ovat rasvan, tyydyttyneen rasvan, suolan, kuidun ja sokerin määrä. Sydänmerkillä varustetut tuotteet ovat helppo ja nopea tapa tehdä terveellisempiä ruoka-ainevalintoja. Sydänmerkki pakkauksessa kertoo, että tuote on omassa tuoteryhmässään rasvan laadun ja määrän sekä suolan, sokerin ja kuidun määrän kannalta parempi vaihtoehto.

Sydänmerkki

Sydänmerkki-järjestelmä on elintarvikkeiden merkintäjärjestelmä, joka helpottaa terveellisen ruokavalion koostamisessa. Sydänmerkki auttaa valitsemaan rasvan määrän ja laadun sekä suolan määrän suhteen parempia vaihtoehtoja kaupassa ja ravintolassa.

Sydänmerkin tarkoitus

Sydänmerkki kertoo yhdellä silmäyksellä, että tuote on tuoteryhmässään rasvan laadun ja määrän sekä suolan suhteen parempi valinta, esimerkiksi vähempisuolainen kuin muut samantyyppiset tuotteet. Sydänmerkki ei kuitenkaan tarkoita, että kyseinen elintarvike on kaikin puolin terveellinen ja sitä voi syödä rajattomasti eikä että sillä on parantavia vaikutuksia. Se, että tuotteella ei ole Sydänmerkkiä ei toisaalta kerro, että tuote olisi huono.

Mikään elintarvike ei yksin tee ruokavaliosta terveellistä tai epäterveellistä, mutta yksittäisillä valinnoillakin on merkitystä. Kokonaisuus muodostuu näistä valinnoista.

Sydänmerkillä merkittyjen tuotteiden valitseminen helpottaa ruokavalion muokkaamista rasvan ja suolan osalta terveellisemmäksi. Tasapainoinen ja monipuolinen ruokavalio sisältää päivittäin runsaasti kasviksia, marjoja ja hedelmiä, riittävästi täysjyvävalmisteita, kohtuullisesti rasvattomia tai mahdollisimman vähärasvaisia maitovalmisteita, kalaa tai vähärasvaista lihaa ja lisäksi kohtuullisesti pehmeitä ravintorasvoja (kasvisöljyt ja -margariinit).

Sydänmerkki-ateria

Sydänmerkin voi löytää myös ravintoloista. Ruokapaikka on tarkastanut, että asiakas voi valita tarjonnastaan terveellisen ateriakokonaisuuden. Paremmista valinnoista kerrotaan myös ruokailijalle, jolloin terveellisen aterian koostaminen on helppoa. Sydänmerkki-ateriassa on ravitsemussuositusten mukaisesti rasvaa, pehmeää rasvaa ja suolaa. Sydänmerkki-aterioita löydät näistä ravintoloista.

Sydänmerkki-tuoteryhmät

Sydänmerkki löytyy elintarvikepakkauksista 52 eri tuoteryhmästä. Mukana olevat tuoteryhmät ovat niitä, joilla on tutkimusten mukaan merkitystä esimerkiksi suolan tai kovan rasvan saannin osalta. Toisaalta tuoteryhmät ovat sellaisia, että niihin kuuluvia elintarvikkeita voidaan suositella osaksi terveellistä ruokavaliota. Lue lisää Sydänmerkki-tuotteista ja tuoteryhmistä Sydänmerkin verkkosivuilta.

Rasvamerkinnät

Lähes kaikissa pakatuissa elintarvikkeissa rasvamäärän ilmoittaminen on pakollista. Myös rasvan laatu tulee kertoa pakkauksessa. Käytännössä ilmoitetaan, kuinka paljon tuote sisältää kovaa (eli tyydyttynyttä) ja pehmeää (eli tyydyttymätöntä) rasvaa. Sydänystävällinen ruokavalio suosii pehmeää rasvaa.

Suola- ja natriummerkinnät

Tietyissä elintarvikkeissa suolamäärän ilmoittaminen on pakollista. Suolan määrä ilmaistaan elintarvikepakkauksessa grammoina / 100 grammaa. Joulukuussa 2014 voimaan tulleen elintarviketietoasetuksen myötä pakkauksessa ilmoitettavaan suolamäärään tulee laskea mukaan sekä elintarvikkeeseen lisätty suola että raaka-aineiden luontaisesti sisältämä natrium. Näin esimerkiksi maitoon tai maustamattomaan lihapakkaukseen tulee suolamerkintä, sillä ne sisältävät luontaisesti natriumia. Elintarvikevalmistajat muuttavat pakkaukset uuden asetuksen mukaisiksi siirtymäajan puitteissa, joten markkinoilla saattaa edelleen olla vanhan merkitsemistavan mukaisia tuotteita, joiden suolamerkintä käsittää vain lisätyn suolan määrän. Esimerkiksi leikkelepaketissa lisättyä suolaa voi olla 1,8 g / 100 g, mutta kun suolamäärään lasketaan mukaan myös luontainen natrium, on suolan kokonaismäärä 2 g / 100 g.

Elintarvikelainsäädäntö on asettanut myös raja-arvot elintarvikkeiden suolamerkinnöille. Asetus tulee voimaan joulukuussa 2016. Elintarvikepakkauksessa tulee olla maininta "voimakassuolainen", jos elintarvikeryhmälle asetettu suolapitoisuuden raja-arvo ylittyy. Helppo keino, jonka avulla voi valita vähemmän suolaa sisältäviä elintarvikkeita, on suosia Sydänmerkki-tuotteita.

Suolamerkinnät elintarvikepakkauksissa 

Suolapitoisuus, % Elintarvike Suolapitoisuus, %
Vähennetty suolaa (25 % vähemmän suolaa kuin vastaavassa tavanomaisessa tuotteessa)   Voimakassuolainen/sisältää paljon suolaa
Enintään 1,1 Juustot Yli 1,4
Enintään 1,5 Makkarat Yli 2,0
Enintään 1,7 Muut leikkeleenä käytettävät lihavalmisteet Yli 2,2
Enintään 1,5 Kalavalmisteet Yli 2,0
Enintään 0,8 Ruokaleivät Yli 1,1
Enintään 1,1 Näkkileivät ja hapankorput Yli 1,4
Enintään 1,1 Aamiaisviljavalmisteet (esim. myslit, murot) Yli 1,4
Enintään 0,9 Valmisruoat ja nautintavalmiit aterianosat Yli 1,2
Enintään 1,1 Napostelutuotteet, joihin lisätty suolaa Yli 1,4

Natrium

Elintarvikkeen suolapitoisuus on saatu kertomalla sen natriumin määrä arvolla 2,5. Ruokavalioon natriumia tulee pääasiassa ruokasuolasta, mutta sitä on myös luontaisesti esimerkiksi lihassa, kalassa, munassa ja maitotuotteissa. Lisäksi natriumia voi tulla elintarvikkeeseen natriumia sisältävisä lisäaineista, kuten natriuglutamaatista. Elintarvikkeen suolapitoisuuden voi laskea kertomalla natriumin määrän 2,5:llä. Esimerkiksi 0,6 grammaa natriumia vastaa 1,5 grammaa suolaa.

Lisäaineet

Elintarvikkeessa käytetyt lisäaineet löytyvät ainesosaluettelosta. Ainesosaluettelossa lisäaineet on ilmoitettu käyttötarkoituksen mukaisen ryhmänimen sekä lisäaineen nimen tai numerotunnuksen eli E-koodin avulla. E-kirjain koodin alussa tarkoittaa, että Euroopan Unioni on hyväksynyt lisäaineen turvalliseksi elintarvikekäytössä. Lisäaineet eivät ole sama asia kuin vierasaineet, joita elintarvikkeisiin saattaa joutua tarkoituksetta esimerkiksi ympäristöstä. Lisäaineet lisätään tuotteisiin aina tarkoituksella, jotta esimerkiksi niiden säilyvyys tai rakenne saadaan vastaamaan kuluttajan odotuksia.

Lisätietoa lisäaineista: Evira

Ravintoarvomerkintä

Ravintoarvomerkintä kertoo tarkemmin tuotteen ravintosisällöstä. Elintarvikkeissa, joissa esitetään ravitsemuksellinen väite, ravintoarvomerkinnät ovat pakollisia. Muuten niiden merkitseminen on vapaaehtoista. Joulukuusta 2016 alkaen ravintoarvomerkintä on pakollinen miltei kaikille elintarvikkeille.

Elintarvikkeesta tulee ilmoittaa energian lisäksi rasvan, tyydyttyneiden rasvojen, hiilihydraattien, sokereiden, proteiinin ja suolan määrä. Lisäksi tuotteesta saatetaan kertoa tarkemmin sen rasvahappokoostumuksesta tai tärkkelyksen, ravintokuidun tai jonkin vitamiinin tai kivennäisaineen määrä. Elintarvikevalmistajat muuttavat elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä uuden elintarviketietoasetuksen mukaisiksi vähitellen, joten merkintätavat voivat vaihdella tuotemerkeittäin aina vuoden 2016 loppuun saakka. Siihen asti esimerkiksi tyydyttyneen rasvan tai suolan määrää ei välttämättä pakkauksesta löydy.

Näiden ravintoarvomerkintöjen lisäksi osassa elintarvikepakkauksista käytetään GDA- eli viitteellinen päiväsaanti -merkintää. GDA-merkinnästä käy ilmi tuotteen sisältämä energianmäärä sekä sokerin, rasvan, tyydyttyneen rasvan ja natriumin tai suolan määrä yhtä annosta kohti laskettuna. GDA-merkintöjä tulkitessa on hyvä huomioida, että vertailuannokset ovat usein pieniä verrattuna pakkauskokoihin ja yleisiin käyttömääriin. Lisäksi viittellisen päiväsaannin arvot poikkeavat osittain suomalaisista ravitsemussuosituksista.

Ainesosaluettelo

Ainesosaluettelosta selviää, mitä raaka-aineita tuote sisältää. Raaka-aineet on lueteltu painon mukaisessa järjestyksessä, jossa eniten käytetty elintarvike on ensimmäisenä. Jos tuote sisältää kovetettuja kasvirasvoja, tulee siitä olla maininta ainesosaluettelossa. Merkintä "osittain kovetettu kasvirasva" ilmaisee, että tuotteessa voi olla transrasvaa. Merkintä "osa kovetettu" tarkoittaa, että osa rasvasta on kovetettu tyydyttyneeksi, jolloin transrasvaa ei ole muodostunut. Myös yleisten yliherkkyyttä aiheuttavien ainesosat tulee ilmoittaa ainesosaluettelossa, kuten kananmuna, pähkinät sekä kala.

Ravitsemuksellinen väite

Elintarvikepakkauksiin saattaa olla merkittynä ravitsemuksellisia väitteitä tai terveysväitteitä. Ravitsemukselliset väitteet liittyvät esimerkiksi tuotteen energiasisältöön, rasvapitoisuuteen tai kuidun ja sokerin määrään elintarvikkeessa. Terveysväitteellä tarkoitetaan, että tuotteen tai sen ainesosan ja terveyden välillä on yhteys. Ravitsemuksellisia väitteitä ovat esimerkiksi kevyt, kolesteroliton, kuitupitoinen ja voimakassuolainen. Ravitsemus- ja terveysväitteiden yhteydessä tulee olla aina tieto elintarvikkeen ravintosisällöstä. Ravitsemusväitteiden ohella tuotteesta kannattaa aina tutkia ravintosisältö: kevyttuote ei aina ole kevein valinta. Esimerkiksi kevytmeetvursti sisältää enemmän rasvaa kuin keittokinkku.

Ravitsemusväitteitä

Väite Kriteerit Muuta
kevyt / light / vähennetty energiaa Tuote sisältää vähintään 30 prosenttia vähemmän energiaa vastaavaan muuhun tuotteeseen verrattuna. Pakkauksessa ilmoitettava minkä johdosta elintarvike on kevyt. Margariineja ja rasvalevitteitä saa kutsua kevyeksi, kun niissä on enintään 40 % rasvaa.
vähäenerginen Kiinteä tuote sisältää enintään 40 kcal/100 g ja
nestemäinen enintään 20 kcal/100 ml.
 
energiaton Tuote sisältää enintään 4 kcal/100 ml.  
vähärasvainen Kiinteä tuote sisältää rasvaa enintään 3 g/100 g ja nestemäinen enintään 1,5 g/100 ml.  
rasvaton Tuote sisältää enintään 0,5 g/100 g tai 0,5 g/ 100 ml rasvaa.  
vähäsokerinen Kiinteä tuote sisältää enintään 5 g/100 g tai nestemäinen 2,5 g/100 ml sokeria.  
sokeriton Tuote sisältää enintään 0,5 g/100 g tai 0,5 g/ 100 ml sokeria.  
ei lisättyä sokeria Tuotteeseen ei ole lisätty mono- tai disakkaridia, tai muita makeuttamiseen tarkoitettuja elintarvikkeita. Jos elintarvikkeessa on sokeria luontaisesti, pakkauksessa on oltava merkintä "sisältää luontaisesti sokeria"
kuidun lähde Tuote sisältää ravintokuitua vähintään 3 g/100 g.  
runsaskuituinen Tuote joka sisältää ravintokuitua vähintään 6 g/100 g.  

Päiväysmerkinnät

Päiväysmerkinnät ovat tärkeitä etenkin nopeasti pilaantuvissa elintarvikkeissa, sillä niistä saa tietoa tuotteen käyttökelpoisuudesta. Merkintöjä ovat parasta ennen - sekä viimeinen käyttöpäivä -tekstit. Päiväysmerkinnän lisäksi tuotteen syöntikelpoisuus tulisi arvioida myös esimerkiksi haistamalla, sillä virheellisesti säilytettynä tuote ei säily päiväysmerkintään asti. Toisaalta monet elintarvikkeet ovat moitteettomia myös päiväysmerkintöjen umpeuduttua. Elintarvikkeen säilytysohje on aina syytä varmistaa pakkauksesta