Beetasalpaajat

Beetasalpaajia käytetään sepelvaltimotaudin, tiettyjen rytmihäiriöiden ja kohonneen verenpaineen hoitoon.

Beetasalpaajat hidastavat lepopulssia ja rajoittavat sykkeen nopeutumista rasituksessa. Ne myös vähentävät lievästi sydänlihaksen supistusvireyttä ja alentavat verenpainetta. Näiden vaikutusten summana sydämen hapen- ja energiantarve vähenee, mikä on eduksi sepelvaltimotaudissa. Vaikutukset perustuvat sydämen beetareseptorien salpaukseen. Beetareseptorit ovat adrenaliinin ja sen sukuisten sydämen toimintaa kiihdyttävien hormonien vaikutuskohtia.

Beetasalpaajilla on myös monia rytmihäiriöitä vähentävää vaikutusta. Tämä saattaa selittää osan niiden edullisesta vaikutuksesta sydäninfarktin jälkeen siinäkin tapauksessa, että lääkitystä ei tarvita angina pectoris -oireen lievittämiseen. Eteisvärinän aikaisen pulssin hallinta on tärkeä beetasalpaajien käyttöaihe. Ne voivat vähentää terveen sydämen lisälyöntejä ja niistä aiheutuvia tuntemuksia, mutta tässä tarkoituksessa ne ovat vain oireita lievittäviä.

Beetasalpaajat parantavat ennustetta sydämen heikosta pumppaustoiminnasta johtuvassa vajaatoiminnassa (systolinen vajaatoiminta). Tämä voi tuntua kummalliselta: miten lääke, joka hillitsee sydämen toimintaa voi olla avuksi, kun toiminta on jo valmiiksi heikentynyt? Selitys on, että vajaatoiminnassa elimistö pyrkii pitämään sydämen toimintaa yllä adrenaliinipiiskauksella, joka tietyssä vaiheessa kääntyy edullisesta haitalliseksi kuluttaen sydämen vähiä energiavaroja ja altistamalla rytmihäiriöille.

Beetasalpaajien käyttöaiheita ovat siis: sepelvaltimotauti (angina pectoris -oireen lievittäminen ja sydäninfarktin jälkitila), kohonnut verenpaine, sydämen vajaatoiminnan tietyt muodot ja tietyt rytmihäiriöt.

Beetasalpaajia ei voi käyttää, jos syke on valmiiksi hidas (ellei ole tahdistinta) tai jos EKG:ssa on hidasta sykettä ennakoivia johtumishäiriöitä. Astma voi pahentua, mutta tämä on yleensä vältettävissä valmisteen ja annoksen oikealla valinnalla. Beetasalpaajat voivat huonontaa ääreisverenkiertoa, mikä tuntuu käsien ja jalkojen kylmyytenä.

Liikuntaa harrastavat ihmiset voivat kokea beetasalpaajat kiusallisina, koska niitä käyttäessä väsyy rasituksessa helpommin. Tässä tilanteessa tulee harkita, olisiko jokin muu lääkitys sopivampi esimerkiksi kohonneen verenpaineen hoidossa.

Jos beetasalpaajahoito lopetetaan, se on yleensä syytä tehdä vähitellen annosta pienentäen 1–2 viikon aikana, ellei käytetty annos ole ollut pieni. Äkillinen lopettaminen voi aiheuttaa sydämentykytystä.

Beetasalpaajilla on taulukossa mainituin poikkeuksin alempi erityiskorvaus (65 %) kroonisessa verenpainetaudissa, kroonisessa sepelvaltimotaudissa ja kroonisissa sydämen rytmihäiriöissä.

Lääkeaine Valmistenimet Huomauksia
Asebutololi Diasectral

Espesil

 
Atenololi Atenblock

Tenoblock

Tenorin

Atenolol *

 
Betoksololi Kerlon  
Bisoprololi Bisomyl

Bisoproact

Caraprol (ei korvattavuutta)

Emconcor

Orloc

Bisoprolol *

Alempi erityiskorvaus kroonisessa sydämen vajaatoiminnassa, kroonisessa verenpainetaudissa, kroonisessa sepelvaltimotaudissa ja kroonisissa sydämen rytmihäiriöissä
Karvediloli Cardiol

Carveratio

Carvedilol *

Alfa- ja beetasalpaaja. Alempi erityiskorvaus kroonisessa sydämen vajaatoiminnassa ja kroonisissa rytmihäiriöissä
Labetaloli Albetol Alfa- ja beetasalpaaja, ei korvausta
Metoprololi Metohexal

Metomylan

Metoprolin

Seloken

Selopral

Spesicor

Metoprolol *

Alempi erityiskorvaus kroonisessa sydämen vajaatoiminnassa, kroonisessa verenpainetaudissa, kroonisessa sepelvaltimotaudissa ja kroonisissa sydämen rytmihäiriöissä
Nebivololi Hypoloc

Nebilet

Peruskorvaus

Ei sv-korvausta, poistumassa

Pindololi Pinloc

Visken

 
Propranololi Dociton (vain 160 mg:n depotvalmiste)

Propral

Ranoprin

Syprol (liuos, erityislupavalmiste, ei korvattava)

 
Seliprololi Selectol

Celiprolol *

 
Sotaloli Sotacor

Sotalol *

Ks. myös Rytmihäiriölääkkeet

*Geneerisen lääkkeen valmistaja, esim. Atenolol Sandoz