Sosiaaliturvaa sydänihmisille

Sosiaaliturvalla tarkoitetaan toimeentuloturvaan liittyviä taloudellisia etuuksia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Ne liittyvät usein toimeentuloon, kuntoutumiseen, työkykyyn ja arkiseen selviytymiseen.

Sydänsairauksia sairastavilla ei ole omaa sosiaaliturvaa, vaan heitä koskee sama sosiaaliturva kuin muita pitkäaikaissairaita.

Suurinta osaa etuuksia ja palveluita tulee hakea itse. Pääsääntöisesti niitä haetaan joko:

  • Kansaneläkelaitoksesta (Kela)
  • sosiaali- ja terveydenhuollosta
  • eläkevakuutusyhtiöistä.

Muitakin paikkoja on, joista palveluja ja taloudellista tukea voi hakea. Ne mainitaan näillä sivuilla.

Sosiaaliturva-asioissa ei kannata jäädä yksin. Opastusta saa kunnan ja sairaanhoitopiirien sosiaalialan työntekijöiltä, palvelu- ja kuntoutusohjaajilta sekä Kelan virkailijoilta. Myös Sydänpiirien ja Tulppa-avokuntoutuskurssien työntekijät osaavat ohjata sosiaaliturvan piiriin. Kokeineilta vertaistoimijoilta voi saada hyviä käytännön vinkkejä.

Näiden sivujen lisäksi Sydänliitto julkaisee opasta Sydänpotilas ja sosiaaliturva sekä Sosiaaliturvan tarkistuslistaa. Ne voi tilata Sydänkaupasta. Opasta ei päivitetä vuoden 2015 tiedoilla. Sen sijaan kokonaan uusi opas julkaistaan alkuvuodesta 2016. 

Laajasti sosiaaliturvaan liittyvää tietoa löytyy järjestöjen yhteisestä järjestöjen sosiaaliturvaoppaasta pitkäaikaissairaille ja vammaisille henkilöille. 

Sisällysluettelo

1. Toimeentulo sydänsairauden aikana

2. Sydänpotilaan kuntoutus ja vertaistoiminta

3. Työhön paluu ja opiskelu sydänsairauden jälkeen

4. Sosiaali- ja terveyspalveluja sydänihmisille

5. Matkustajan sosiaaliturva ja hoitoon ulkomaille

6. Muistutus, oikaisu ja muutoksenhaku - tunne oikeutesi

7. Omaisen kuolema ja oman tahdonilmaisu etukäteen